10 May 2007 – 日記

日記…係咪應該開心唔開心都記低?應該係既,如果只係俾自己睇的話~
係度寫都可以既…但唔詳細了~
點解類同既事又重演?我最最最唔鐘意既事,點解又再現?
對好多人來說這可能是開心的事,而且覺得正常到冇得再正常,
但就係唔知自己那條神經線出問題…就係唔想遇到唔想面對這些事,
我渴求既野超簡單,簡單都唔得嗎?我都唔係積極向上爬的人…不過…
其實我自己都怕左自己,點解自己會咁怪,唔通我…
係以前那些喜歡過田園隱居生活的後人~haha~~
算吧啦…最後今次…唔希望再有下一次呀…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: