13 Dec 2006 – 屋企冇得沖涼…

今朝好早就要起身啦,因為有師傅上黎屋企個廁所砌瓷磚,
佢地大概整左四個鐘左右啦,雖然整起左個廁所…但係…
師傅話唔濕得水呀,所以今日唔可以係屋企沖涼啦… -_-
至於廁所,都起碼再過多一段時間先用得…咁…落商場去toilet啦…
 
好在屋企樓下有更衣室可以俾我地沖涼,所以食完dinner之後,
我地一家五口就一齊落去更衣室沖涼啦~雖然唔及屋企方便,
但只係一晚,好過冇得沖涼架啦~

2 thoughts on “13 Dec 2006 – 屋企冇得沖涼…

Add yours

  1. 一晚半晚唔沖都唔緊要啦~~
    阿 HIM 成日返上大陸污污穢穢唔沖都係咁~~哈!

  2. 唔得啦…如果唔駛係床訓覺都可以唔沖既~一要係床訓覺就要沖左涼先得~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: